You are here: Home >Archive for March, 2013

เปลี่ยนชื่อร้าน เป็น From EU to You Preorder

ขณะนี้ทางร้านของเราได้เปลี่ยนชื่อ จาก Naamwanshop Preorder เป็น From EU to You Preorder น่ะค่ะ ต้องขออภัยลูกค้าทุกท่านหากทำให้สับสนค่ะ แต่ยังเป็นแม้ค้าหน้าหวานชื่อหวานคอยให้บริการเหมือนเดิมค่ะ เพจ ยังใช้ชื่อเดิมนะคะ เพราะ Facebook ไม่อนุญาติให้เปลี่ยนเป็นชื่อใหม่  เพจร้าน  น้ำหวานพรีออเดอร์ รับพรีออเดอร์สินค้าแบรนด์เนมจากยุโรป

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter
  • RSS